Wij hebben recentelijk opdrachten uitgevoerd bij kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van Risico inventarisatie (In Control), Werkkapitaalbeheersing, Ondernemingswaardering, Ondernemingsfinanciering en optimaliseren Planning & Control processen. Daarnaast hebben wij vanuit de bedrijfseconomische invalshoek een aantal ICT migraties begeleid.