In Control

Een ‘In Control’ risico-inventarisatie is gericht op het onderkennen van risico’s in de beheersing van de belangrijkste operationele en strategische processen bij bedrijven gericht op het tijdig onderkennen hiervan en het nemen van adequate maatregelen.

 • Door middel van het afnemen van interviews met enkele goed gekozen sleutelfunctionarissen worden de knelpunten in kaart gebracht
 • De interviews worden gestructureerd afgenomen op basis van een beknopte, op de situatie aangepaste, vragenlijst
 • De processen die aan de orde komen zijn:
  • Strategische besluitvorming
  • Beheersing operationele processen (inkoop, verkoop, voorraad houden, productie of dienstverlening, betalingsorganisatie, debiteurenbeheer)
  • Beheersing ondersteunende processen: Salaris en Personeelsadministratie, ICT en eventueel contractmanagement
  • Compliance met wet- en regelgeving
  • Beveiliging van activa
  • Financiële rapportages en Management rapportage
 • Risico’s worden met het Management gevalideerd en geprioriteerd en opgenomen in een verbeterplan
 • Haisma & Partners kan ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van het verbeterplan