Om de financiering van haar activiteiten te verzekeren is de financieringsstructuur aangepakt en succesvol bij een aantal banken ondergebracht. Daarnaast is de financiële beheersing verbeterd omdat de eisen die financiers hieraan stellen steeds hoger worden. Hiervoor was op korte termijn een verbetering van de kwaliteit van de interne informatiestromen noodzakelijk. Tegelijkertijd is een ERP migratie begeleidt van Axapta naar Navision. Door deze migratie is enerzijds van belang zijnde management informatie sneller en completer beschikbaar, anderzijds zijn een aantal belangrijke operationele processen geautomatiseerd waardoor belangrijke efficiency voordelen konden worden behaald.

Mede op basis van voorstellen van Haisma & Partners is het klantbelang bij de verbetering van informatiestromen en operationele processen tijdig in de besluitvorming meegenomen waardoor de financiële beheersing en efficiency optimaal is gerealiseerd.

We zijn een technisch bedrijf; maar ik besef me wel dat we ook in financieel opzicht “In Control” moeten zijn en dat zijn we nu niet. Dat is toch wel één van de meest belangrijke inzichten die ik de laatste tijd verworven heb als het om de financiën gaat.