Bij voorkeur wordt voorafgaande aan het fusie of overname proces in grote lijnen bepaald wat het plan is om bepaalde synergie voordelen te realiseren. Dit proces kan echter pas in detail gestalte krijgen na de daadwerkelijke fusie of overname. Integratie is een proces met veel aspecten om dit te doen slagen. Het gaat hierbij niet alleen om samenvoegen van afdelingen en proces optimalisatie, maar ook om organisaties die veelal cultureel van elkaar verschillen op een effectieve manier met elkaar te laten samenwerken.