Werkkapitaalbeheer is bij veel bedrijven een punt dat weliswaar op de agenda staat, maar door gebrek aan prioriteit weinig aandacht krijgt. Dit is ten onrechte omdat voor een goede greep op de ontwikkeling van de liquiditeit en de financiering een goed werkkapitaalbeheer noodzakelijk is. Wij kunnen processen inrichten waarbij:

  • Debiteuren: op basis van een expliciet gemaakt beleid wordt een bewakings- en signaleringsproces ingericht (veelal op basis van bestaande of nieuwe software)
  • Voorraden: een bewakings- en signaleringsproces wordt ingericht op basis van door u aangegeven parameters
  • Crediteuren: op basis van een expliciet gemaakt beleid wordt een bewakings- en signaleringsproces ingericht