Technische groothandel in Rotterdam maakt een succesvolle doorstart

Een Rotterdams familiebedrijf kwam in financiële moeilijkheden door onvoldoende financieel inzicht in de rendementen van haar verschillende activiteiten. Hierdoor ontstond onverwacht een acuut liquiditeitentekort dat niet meer (bancair) gefinancierd kon worden. Haisma & Partners heeft na een korte risico inventarisatie een herstructureringsplan opgesteld en een doorstart van de gezonde delen van het bedrijf gerealiseerd. Haisma … Continued

Aannemersbedrijf in het midden van het land zoekt en vindt noodzakelijke financiering om gericht te groeien en verbetert haar interne processen

Om de financiering van haar activiteiten te verzekeren is de financieringsstructuur aangepakt en succesvol bij een aantal banken ondergebracht. Daarnaast is de financiële beheersing verbeterd omdat de eisen die financiers hieraan stellen steeds hoger worden. Hiervoor was op korte termijn een verbetering van de kwaliteit van de interne informatiestromen noodzakelijk. Tegelijkertijd is een ERP migratie … Continued

Pharma bedrijf in Amsterdam staat op strategisch kruispunt: verder diversifiëren of terug naar de core business

Om strategisch goed opgesteld te staan is eerst geadviseerd om de financiële huishouding op orde te brengen en de management rapportages beter te structureren. Uit een uitgevoerde risico inventarisatie bleek dat er ernstige lacunes waren in de administratie organisatie waardoor het management onvoldoende “In Control” was. Hierdoor bestond geen inzicht in de rendementen per activiteit … Continued